Citation link:
 • Основаніе на Женската община въ Тьрново
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Основаніе на женската община въ Тьрново
   • [с. 1]
  • Уставъ за женската община
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
  • Лицата които представляватъ женската община за Година 1870
   • [с.] 5
  • Длъжноститѣ на членоветѣ
   • [с.] 6
  • Кодиксъ на подароцы и завѣщанія на женската община въ града ни. Раздѣленъ на VI отдѣленія
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]