Citation link:
 • Емилія Галотти. Трагедія въ петъ дѣйствія отъ Лессинга
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [с.ІІ]
   • [с.ІІІ]
   • [с.ІV]
  • Предговоръ
   • [с.V]
   • [с.]VI
   • [с.]VII
  • Дѣйствующы лица
   • [с.8]
  • Дѣйствіе първо
   • Явленіе 1
    • [с.9]
   • Явленіе 2
    • [с.]10
   • Явленіе 3
   • Явленіе 4
    • [с.]11
    • [с.]12
    • [с.]13
    • [с.]14
    • [с.]15
   • Явленіе 5
    • [с.]16
   • Явленіе 6
    • [с.]17
    • [с.]18
    • [с.]19
    • [с.]20
    • [с.]21
    • [с.]22
    • [с.]23
   • Явленіе 7
   • Явленіе 8
    • [с.]24
    • [с.]25
  • Дѣйствіе второ
   • Явленіе 1
   • Явленіе 2
    • [с.]26
   • Явленіе 3
    • [с.]27
    • [с.]28
    • [с.]29
   • Явленіе 4
    • [с.]30
    • [с.]31
   • Явленіе 5
   • Явленіе 6
    • [с.]32
    • [с.]33
    • [с.]34
    • [с.]35
   • Явленіе 7
    • [с.]36
    • [с.]37
    • [с.]38
   • Явленіе 8
    • [с.]39
   • Явленіе 9
   • Явленіе 10
    • [с.]40
    • [с.]41
    • [с.]42
    • [с.]43
   • Явленіе 11
    • [с.]44
  • Дѣйствіе третьо
   • Явленіе 1
    • [с.]45
    • [с.]46
    • [с.]47
   • Явленіе 2
    • [с.]48
    • [с.]49
   • Явленіе 3
    • [с.]50
    • [с.]51
   • Явленіе 4
    • [с.]52
    • [с.]53
   • Явленіе 5
    • [с.]54
    • [с.]55
   • Явленіе 6
    • [с.]56
   • Явленіе 7
   • Явленіе 8
    • [с.]57
    • [с.]58
    • [с.]59
  • Дѣйствіе четвьрто
   • Явленіе 1
    • [с.]60
    • [с.]61
    • [с.]62
    • [с.]63
   • Явленіе 2
    • [с.]64
   • Явленіе 3
    • [с.]65
    • [с.]66
    • [с.]67
    • [с.]68
    • [с.]69
   • Явленіе 4
   • Явленіе 5
    • [с.]70
    • [с.]71
    • [с.]72
    • [с.]73
   • Явленіе 6
    • [с.]74
    • [с.]75
   • Явленіе 7
    • [с.]76
    • [с.]77
    • [с.]78
   • Явленіе 8
    • [с.]79
    • [с.]80
    • [с.]81
  • Дѣйствіе пето
   • Явленіе 1
    • [с.]82
   • Явленіе 2
    • [с.]83
   • Явленіе 3
    • [с.]84
   • Явленіе 4
    • [с.]85
   • Явленіе 5
    • [с.]86
    • [с.]87
    • [с.]88
    • [с.]89
    • [с.]90
    • [с.]91
   • Явленіе 6
   • Явленіе 7
    • [с.]92
    • [с.]93
    • [с.]94
    • [с.]95
   • Явленіе 8
    • [с.]96
    • [с.]97
  • Имената на родолюбытѣ спомоществователи за „Емилія Галотти”
   • [с.98]
   • [с.]99
   • [с.]100
   • [с.]101
   • [с.]102
   • [с.]103
   • [с.]104
   • [с.]105
   • [с.]106
   • [с.]107
  • Благодарность
   • [с.108]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]