Current View
Citation link:
Title:
Вокална сигнализация и взаимоотношения при безопашати земноводни от сем. Ranidae в България : Автореферат / Симеон Петров Луканов ; Науч. ръководител Даниела Симеоновска-Николова.
 
Creator:
Луканов, Симеон Петров; Симеоновска-Николова, Даниела Маринова науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Екология и опазване на екосистемите - Поведенческа екология) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на природната среда" 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Жаби екология България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Луканов, Симеон Петров
 
245:
Вокална сигнализация и взаимоотношения при безопашати земноводни от сем. Ranidae в България :| Автореферат /| Симеон Петров Луканов ; Науч. ръководител Даниела Симеоновска-Николова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,9 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
35 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Екология и опазване на екосистемите - Поведенческа екология)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на природната среда"| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Жаби| екология| България.
 
700:
Симеоновска-Николова, Даниела Маринова| науч. ръководител