Current View
Citation link:
Title:
Електронните ресурси с отдалечен достъп и националната библиография : Автореферат / Радослава Марио Стефанова ; Науч. ръководител Антоанета Тотоманова
 
Creator:
Стефанова, Радослава Марио; Тотоманова, Антоанета Иванова науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 3.5. - Обществени комуникации и информационни науки - Книгознание, библиотекознание, библиография СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., "Библиотекознание, научна информация и културна политика" 2015; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Библиография, национална.; Електронни носители на информация.; Компютърни мрежи приложение в библиотечното дело.
 
*** *** ***
 
001:
001151256
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стефанова, Радослава Марио
 
245:
Електронните ресурси с отдалечен достъп и националната библиография :| Автореферат /| Радослава Марио Стефанова ; Науч. ръководител Антоанета Тотоманова
 
260:
София,| 2015.
 
300:
39 с. :| със сх. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 605.6 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 3.5. - Обществени комуникации и информационни науки - Книгознание, библиотекознание, библиография| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., "Библиотекознание, научна информация и културна политика"| 2015
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Библиография, национална.| Електронни носители на информация.| Компютърни мрежи| приложение| в библиотечното дело.
 
700:
Тотоманова, Антоанета Иванова| науч. ръководител