Abstract:
Административният съвет при Главната дирекция на пощите, телефоните и телеграфите.
 
Creator:
Карастоянов, Ив. А
 
Created:
1906
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671799
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 178К, оп. 4, а.е. 146.
 
Subject:
професионално обединение; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups