Citation link:
Abstract:
Мери Михайлова и Харитина Пеева Плачкова (съпруга на Тодор Боров).
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Михайлови
 
RightsHolder:
Боян Пенков
 
Identifier:
F14370387450304
 
Subject:
портрет; AthPlus