Current View
Citation link:
Title:
Албанската поезия в Косово през 90-те години на XX век : Автореферат / Мимоза Хасани Плана ; Науч. ръководител Русана Бейлери ; Рец. Екатерина Търпоманова, Шабан Синани.; Kosovo Albanian poetry of the 90'ies of XX century Mimoza Hasani Pllana
 
Creator:
Плана, Мимоза Хасани; Рllаnа, Mimoza Hasani; Бейлери, Русана Христова науч. ръководител; Търпоманова, Екатерина Николова рец.; Синани, Шабан рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1 Филология, науч. спец.: Лит. на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Алб. лит.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по общо, индоевроп. и балканско езикознание 2019; Библиогр. с. 70-79; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Поезия, албанска история и критика Косово
 
*** *** ***
 
001:
001177975
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Плана, Мимоза Хасани
 
245:
Албанската поезия в Косово през 90-те години на XX век :| Автореферат /| Мимоза Хасани Плана ; Науч. ръководител Русана Бейлери ; Рец. Екатерина Търпоманова, Шабан Синани.
 
246:
Kosovo Albanian poetry of the 90'ies of XX century| Mimoza Hasani Pllana
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.014 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
79 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1 Филология, науч. спец.: Лит. на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Алб. лит.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по общо, индоевроп. и балканско езикознание| 2019
 
504:
Библиогр. с. 70-79
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Поезия, албанска| история и критика| Косово
 
700:
Рllаnа, Mimoza Hasani| Бейлери, Русана Христова| науч. ръководител| Търпоманова, Екатерина Николова| рец.| Синани, Шабан| рец.