Citation link:
 • Regulamentŭ pentru biblioteca Şckoaleĭ čentrale din Bolgrad // Правелник за библиотеката на Централното училище в Болград
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Regulamentŭ pentru biblioteca Şckoaleĭ čentrale din Bolgrad // Правелник за библиотеката на Централното училище в Болград
   • Despre destinaţiunea biblioteceĭ // Назначение на библиотеката
   • Despre compunerea biblioteceĭ // Съставъ на библиотеката
    • [с. 3]
   • Despre întreţinerea şi înbunataţiera biblioteceĭ // Поддържка и убогатявание на библиотеката
   • Despre administraţiunea şi vigherea biblioteceĭ // Управление и надзоръ на библиотеката
    • [с.] 4
   • Despre ordinea biblioteceĭ // Редъ на библиотеката
    • [с.] 5
   • Condiţiunile pentru împrumutarea cărţilorŭ din biblioteca // Условия за заемане списания отъ библиотеката
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • Observaţiune generala // Общо забѣлѣжвание
    • [с.] 8
  • Supplimentŭ la regulamentl de maĭ sus pentru cabinetul de fisica şi colecţiunea de mineralogia scoleĭ Centrale din Bolgrad // Притурка на тойзи правелникъ за физическиятъ кабинетъ и за минералогическата сбирка на централното училище въ Болградъ
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с. 12]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]