Citation link:
Abstract:
Ккнягиня Евдокия с Елин Пелин и проф. Александър Балабанов в планината.
 
Created:
15.05.1922
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671437
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 3К, оп. 14, а.е. 137.
 
Subject:
учен; писател; излет; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplemonarchs