Citation link:
 • Диалектология на езика хинди : Университетски курс лекции. / Татяна Евтимова.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
  • Предговор
   • стр. 8
  • Лекция 1. Предмет и задачи на диалектологията
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
  • Лекция 2. Произход, развитие и характер на диалектите
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
  • Лекция 3. Социални диалекти
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
  • Лекция 4. Увод в частната диалектология на езика хинди
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
  • Лекция 5. Индологическата наука за езиковата ситуация в хиндиезичния ареал
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
  • Лекция 6. Класификации на новите индоарийски езици и мястото на хинди
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
  • Лекция 7. Пачханха и пурби и за селекцията на хинди
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
  • Лекция 8. Диалектен срез на хиндиезичния ареал
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
  • Лекция 9. Социолингвистичен поглед върху диалектологията
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
  • Лекция 10. Езикова ситуация и езикова политика
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
  • Приложение 1. Образци на текстове на хинди и неговите диалекти
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
   • стр. 105
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
  • Приложение 2. Примерен изпитен тест
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
  • Задна корица