• В магйосната стая /Владимир Василев.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев
    • Начална страница с дарствен надпис от автора