Current View
Citation link:
Title:
Българските дипломатически представителства в Османската империя (1896-1902) : Автореферат / Ангел Калинов Златков ; Науч. ръководител Валери Колев ; Рец. Милко Стоянов Палангурски, Веселин Костов Янчев.; The Bulgarian Diplomatic Missions in the Ottoman Empire (1896 - 1902) Angel Kalinov Zlatkov
 
Creator:
Златков, Ангел Калинов; Zlatkov, Angel Kalinov; Колев, Валери Каменов науч. ръководител; Палангурски, Милко Стоянов рец.; Янчев, Веселин Костов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Coverage:
България външна политика 1896-1902 г. Турция. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", [област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.2. История и археология, науч. спец. "История на България - Нова българска история 1878-1944" СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Дипломация, българска 1896-1902 г. Турция
 
*** *** ***
 
001:
001181808
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Златков, Ангел Калинов
 
245:
Българските дипломатически представителства в Османската империя (1896-1902) :| Автореферат /| Ангел Калинов Златков ; Науч. ръководител Валери Колев ; Рец. Милко Стоянов Палангурски, Веселин Костов Янчев.
 
246:
The Bulgarian Diplomatic Missions in the Ottoman Empire (1896 - 1902)| Angel Kalinov Zlatkov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 540.6 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
17 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", [област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.2. История и археология, науч. спец. "История на България - Нова българска история 1878-1944"| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Дипломация, българска| 1896-1902 г.| Турция
 
651:
България| външна политика| 1896-1902 г.| Турция.
 
700:
Zlatkov, Angel Kalinov| Колев, Валери Каменов| науч. ръководител| Палангурски, Милко Стоянов| рец.| Янчев, Веселин Костов| рец.