Current View
Citation link:
Title:
Системен модел на националния имидж в аспекта на пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) : Автореферат / Наталия Венелинова Трофилова.
 
Creator:
Трофилова, Наталия Венелинова
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (журналистика - връзки с обществеността) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността" 2013; Библиогр. с. 43-45; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Комуникация.; Връзки с обществеността.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Трофилова, Наталия Венелинова
 
245:
Системен модел на националния имидж в аспекта на пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) :| Автореферат /| Наталия Венелинова Трофилова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 842 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
45 с. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (журналистика - връзки с обществеността)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността"| 2013
 
504:
Библиогр. с. 43-45
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Комуникация.| Връзки с обществеността.