Current View
Citation link:
Title:
Действащите български манастири - перспективи за туристическо развитие : Автореферат / Атанас Николаев Казаков ; Науч. консултант Мария Стаматова Воденска.
 
Creator:
Казаков, Атанас Николаев; Воденска, Мария Стаматова науч. консултант
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление Науки за земята - География на рекреацията и туризма СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. География на туризма 2013; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Религиозен туризъм.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Казаков, Атанас Николаев
 
245:
Действащите български манастири - перспективи за туристическо развитие :| Автореферат /| Атанас Николаев Казаков ; Науч. консултант Мария Стаматова Воденска.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл :1,3 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
48 с. :| с цв. табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление Науки за земята - География на рекреацията и туризма| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. География на туризма| 2013
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Религиозен туризъм.
 
700:
Воденска, Мария Стаматова| науч. консултант