Current View
Citation link:
Title:
Енергиен транспорт в оптически-създадени плътно-заселени органични триплетни ансамбли : Автореферат / Станислав Балушев Балушев.; Energy transport in optically-created densely-populated organic triplet ensemble Stanislav Balouchev Balouchev
 
Creator:
Балушев, Станислав Балушев; Balusev, Stanislav Balusev
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за получаване на науч. степен "доктор на науките", проф. направление 4.1 "Физ. науки", Физика на атомите и молекулите СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. Оптика и спектроскопия 2020; Библиогр. с. 123-141; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Фотохимия.; Електрооптика.; Нанотехнология.
 
*** *** ***
 
001:
001181105
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Балушев, Станислав Балушев
 
245:
Енергиен транспорт в оптически-създадени плътно-заселени органични триплетни ансамбли :| Автореферат /| Станислав Балушев Балушев.
 
246:
Energy transport in optically-created densely-populated organic triplet ensemble| Stanislav Balouchev Balouchev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4.356 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
141 с. :| с цв. ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на науч. степен "доктор на науките", проф. направление 4.1 "Физ. науки", Физика на атомите и молекулите| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. Оптика и спектроскопия| 2020
 
504:
Библиогр. с. 123-141
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Фотохимия.| Електрооптика.| Нанотехнология.
 
700:
Balusev, Stanislav Balusev