Current View
Citation link:
Title:
Измерване и интерпретация на данни за екотоксичност на пестициди и химично замърсяване в обекти от околната среда : Автореферат / Станислав Георгиев Захов ; Науч. ръководител Васил Симеонов.
 
Creator:
Захов, Станислав Георгиев; Симеонов, Васил Стефанов науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 4.2 Хим. науки (Аналитична химия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Аналитична химия" 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Околна среда - замърсяване.; Пестициди - токсикология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Захов, Станислав Георгиев
 
245:
Измерване и интерпретация на данни за екотоксичност на пестициди и химично замърсяване в обекти от околната среда :| Автореферат /| Станислав Георгиев Захов ; Науч. ръководител Васил Симеонов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,9 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
43 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 4.2 Хим. науки (Аналитична химия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Аналитична химия"| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Околна среда - замърсяване.| Пестициди - токсикология.
 
700:
Симеонов, Васил Стефанов| науч. ръководител