Current View
Citation link:
Title:
Видинското царство в контекста на българския държавно-политически модел през ХIV век : Автореферат / Христин Динков Лалев ; Науч. ръководител Милияна Каймакамова.
 
Creator:
Лалев, Христин Динков; Каймакамова, Милияна Василева науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Coverage:
България история, средни векове 14 в. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 2.2. История и археология (История на България - История на средновековна България) СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. История на България 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Видинско царство.
 
*** *** ***
 
001:
001153852
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Лалев, Христин Динков
 
245:
Видинското царство в контекста на българския държавно-политически модел през ХIV век :| Автореферат /| Христин Динков Лалев ; Науч. ръководител Милияна Каймакамова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 426.0 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
37 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 2.2. История и археология (История на България - История на средновековна България)| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. История на България| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Видинско царство.
 
651:
България| история, средни векове| 14 в.
 
700:
Каймакамова, Милияна Василева| науч. ръководител