Current View
Citation link:
Title:
Систематичен и фитогеографски анализ на висшата флора на Земенска планина, Западна България : Автореферат / Асен Иванов Асенов ; Науч. ръководител Димитър Ст. Димитров.
 
Creator:
Асенов, Асен Иванов; Димитров, Димитър Стоянов науч. ръководител
 
Date:
2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Ботаника - Систематика на висши растения) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Ботаника" 2014; Библиогр. с. 59-60; Електронно копие София Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Растения, висши географско разпределение Западна България.; Растения, висши систематика Западна България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Асенов, Асен Иванов
 
245:
Систематичен и фитогеографски анализ на висшата флора на Земенска планина, Западна България :| Автореферат /| Асен Иванов Асенов ; Науч. ръководител Димитър Ст. Димитров.
 
256:
Изображения в електронен вид (1 PDF файл : 3,90 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
61 с., 6 л. цв. ил. :| с ил. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Ботаника - Систематика на висши растения)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Ботаника"| 2014
 
504:
Библиогр. с. 59-60
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Растения, висши| географско разпределение| Западна България.| Растения, висши| систематика| Западна България.
 
700:
Димитров, Димитър Стоянов| науч. ръководител