Citation link:
 • Българско вещно право / Любен Василев ; Прераб. от Чудомир Големинов.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
  • ПРЕДГОВОР НА СЪСТАВИТЕЛЯ И НАУЧНИЯ РЕДАКТОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ
   • стр. 10
  • ПРЕДГОВОР НА НАУЧНИЯ РЕДАКТОР КЪМ ВТОРОТО ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ “БЪЛГАРСКО ВЕЩНО ПРАВО” ОТ АКАД. Л. ВАСИЛЕВ
  • ВЪВЕДЕНИЕ
   • 1. Понятие за вещното право
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
   • 2. Източници на вещното право
    • стр. 17
   • 3. Вещи. Понятие и класификации. Ценни книги. Пари.
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
   • 4. Имущество
    • стр. 27
    • стр. 28
  • ДЯЛ ПЪРВИ. ВЛАДЕНИЕ
   • ГЛАВА ПЪРВА. ПОНЯТИЕ ЗА ВЛАДЕНИЕТО
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
   • ГЛАВА ВТОРА. ДОБРОСЪВЕСТНО ВЛАДЕНИЕ
    • § 1. Същина и елементи
     • стр. 36
     • стр. 37
     • стр. 38
     • стр. 39
    • § 2. Годно юридическо основание
     • стр. 41
     • стр. 42
     • стр. 43
     • стр. 44
     • стр. 45
     • стр. 46
     • стр. 47
     • стр. 48
     • стр. 49
     • стр. 50
     • стр. 51
     • стр. 52
    • § 3. Незнание на владелеца за липсата на собственост или на ограничено¬то вещно право у праводателя или за опорочаването на предписана¬та от закона форма
     • стр. 54
     • стр. 55
     • стр. 56
    • § 4. Действия на добросъвестното владение, обща характеристика, ползване от имота и придобиване на плодовете
     • стр. 58
     • стр. 59
     • стр. 60
     • стр. 61
     • стр. 62
    • § 5. Действия на добросъвестното владение - право на владелеца да иска възстановяване на необходгаштеразноски и увеличената стойност на имота поради извършени от него подобрения. Право на задържане
     • стр. 64
     • стр. 65
     • стр. 66
     • стр. 67
     • стр. 68
     • стр. 69
     • стр. 70
     • стр. 71
     • стр. 72
     • стр. 73
     • стр. 74
     • стр. 75
     • стр. 76
     • стр. 77
     • стр. 78
     • стр. 79
     • стр. 80
     • стр. 81
  • ДЯЛ ВТОРИ. СОБСТВЕНОСТ
   • ГЛАВА ПЪРВА. ПОНЯТИЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ
    • § 1. Право на собственост
     • стр. 83
     • стр. 84
    • § 2. Видове собственост
    • § 3. Частна собственост
     • стр. 87
    • § 4. Реституция
     • стр. 89
     • стр. 90
     • стр. 91
    • § 5. Държавна собственост
     • стр. 93
    • § 6. Общинска собственост
     • стр. 95
     • стр. 96
     • стр. 97
     • стр. 98
   • ГЛАВА ВТОРА. СЪСОБСТВЕНОСТ
    • § 1. Същина и възникване
     • стр. 100
     • стр. 101
     • стр. 102
     • стр. 103
     • стр. 104
     • стр. 105
     • стр. 106
     • стр. 107
     • стр. 108
     • стр. 109
     • стр. 110
    • § 2. Вътрешни правоотношения между съсобствениците
     • стр. 112
     • стр. 113
     • стр. 114
     • стр. 115
     • стр. 116
     • стр. 117
     • стр. 118
     • стр. 119
     • стр. 120
     • стр. 121
     • стр. 122
     • стр. 123
     • стр. 124
     • стр. 125
     • стр. 126
     • стр. 127
     • стр. 128
     • стр. 129
     • стр. 130
     • стр. 131
     • стр. 132
     • стр. 133
     • стр. 134
     • стр. 135
     • стр. 136
     • стр. 137
     • стр. 138
     • стр. 139
   • ГЛАВА ТРЕТА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТТА. ДЕЛБА
    • § 1. Понятие за делбата
     • стр. 141
     • стр. 142
     • стр. 143
     • стр. 144
     • стр. 145
     • стр. 146
     • стр. 147
     • стр. 148
     • стр. 149
     • стр. 150
     • стр. 151
     • стр. 152
     • стр. 153
     • стр. 154
    • § 2. Действия на делбата
     • стр. 156
    • § 3. Изкупуване на неподеляемо жилище от съсобственик при съдебната делба
     • стр. 158
   • ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ПО СИЛАТА НА УПРАЖНЕНИ ПРАВА НА ИЗКУПУЕАНЕ
    • § 1. Съгцина и видове изкупуване
     • стр. 160
     • стр. 161
     • стр. 162
     • стр. 163
     • стр. 164
     • стр. 165
    • § 2. Изкупуване на дял от съсобствен имот
     • стр. 167
     • стр. 168
     • стр. 169
     • стр. 170
     • стр. 171
     • стр. 172
     • стр. 173
     • стр. 174
     • стр. 175
     • стр. 176
     • стр. 177
     • стр. 178
     • стр. 179
    • § 3. Искът за изкупуване
     • стр. 181
    • § 4. Съдебно решение за изкупуването
     • стр. 183
     • стр. 184
     • стр. 185
   • ГЛАВА ПЕТА. ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ДВИЖИМИ ВЕЩИ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ НЕСОБСТВЕНИК
    • § 1. Същина и обща характеристика
     • стр. 187
     • стр. 188
     • стр. 189
     • стр. 190
     • стр. 191
    • § 2. Обсег на придобиването на собственост при получаване на добросъвестно владение върху движими вещи
     • стр. 193
     • стр. 194
    • § 3. Фактически състав на придобиването на собственост при получаване на добросъвестно владение върху чужда движима вещ
     • стр. 196
     • стр. 197
     • стр. 198
     • стр. 199
     • стр. 200
     • стр. 201
     • стр. 202
    • § 4. Действия на придобиването на чужда движима вещ при добросъвестно получаване на владението върху нея
     • стр. 204
     • стр. 205
    • § 5. Придобиване на собственост от добросъвестния получател на владението върху крадени или изгубени вещи
     • стр. 207
     • стр. 208
     • стр. 209
     • стр. 210
   • ГЛАВА ШЕСТА. ПРИДОБИВНА ДАВНОСТ
    • § 1. Понятие и оправдание на придобивната давност
     • стр. 212
     • стр. 213
     • стр. 214
     • стр. 215
     • стр. 216
     • стр. 217
     • стр. 218
     • стр. 219
     • стр. 220
    • § 2. Предпоставки за придобиване на собственост и на ограничени вещни права по давност
     • стр. 222
     • стр. 223
     • стр. 224
     • стр. 225
     • стр. 226
     • стр. 227
     • стр. 228
     • стр. 229
     • стр. 230
    • § 3. Срок за придобивна давност; спиране и прекъсване на нейното течение
     • стр. 232
     • стр. 233
     • стр. 234
     • стр. 235
     • стр. 236
     • стр. 237
     • стр. 238
     • стр. 239
    • § 4. Присъединяване на владение при придобивната давност
     • стр. 241
     • стр. 242
     • стр. 243
     • стр. 244
     • стр. 245
    • § 5. Действия на изтеклата придобивна давност
     • стр. 247
     • стр. 248
     • стр. 249
     • стр. 250
     • стр. 251
     • стр. 252
     • стр. 253
  • ДЯЛ ТРЕТИ. ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
   • ГЛАВА ПЪРВА. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
    • § 1. Същина на етажната собственост
     • стр. 255
     • стр. 256
     • стр. 257
     • стр. 258
     • стр. 259
     • стр. 260
     • стр. 261
     • стр. 262
     • стр. 263
     • стр. 264
     • стр. 265
     • стр. 266
     • стр. 267
    • § 2. Възникване на етажната собственост
     • стр. 269
     • стр. 270
     • стр. 271
     • стр. 272
     • стр. 273
     • стр. 274
     • стр. 275
     • стр. 276
     • стр. 277
     • стр. 278
     • стр. 279
    • § 3. Неделима съсобственост между всички собственици на апартаменти върху общите части в постройката; Права и задължения на собствениците в етажна собственост
     • стр. 281
     • стр. 282
     • стр. 283
     • стр. 284
     • стр. 285
     • стр. 286
     • стр. 287
     • стр. 288
     • стр. 289
     • стр. 290
     • стр. 291
     • стр. 292
     • стр. 293
     • стр. 294
     • стр. 295
     • стр. 296
     • стр. 297
     • стр. 298
     • стр. 299
     • стр. 300
    • § 4. Поддържане, възстановяване и подобрение на общите части; (Разходи по използване на отделните помещения и по текущото използване на общите части; разпределение и ред за събиране на задълженията в ЕС)
     • стр. 302
     • стр. 303
     • стр. 304
     • стр. 305
     • стр. 306
     • стр. 307
     • стр. 308
     • стр. 309
    • § 5. Организация на управлението в етажната собственост; участие на собствениците и на наемателите
     • стр. 311
     • стр. 312
     • стр. 313
     • стр. 314
     • стр. 315
     • стр. 316
     • стр. 317
     • стр. 318
     • стр. 319
     • стр. 320
   • ГЛАВА ВТОРА. ПРАВО ДА СЕ ПОСТРОИ И ПРИТЕЖАВА СОБСТВЕНА СГРАДА ВЪРХУ ЧУЖДО МЯСТО (ПРАВО НА СТРОЕЖ, НА СУПЕРФИЦИЯ)
    • § 1. Понятие и основни елементи
     • стр. 322
     • стр. 323
     • стр. 324
     • стр. 325
     • стр. 326
     • стр. 327
     • стр. 328
     • стр. 329
     • стр. 330
    • § 2. Източници на правото на строеж
     • стр. 332
     • стр. 333
     • стр. 334
     • стр. 335
     • стр. 336
    • § 3. Съдържание на правоотношението при правото на строеж. Управление и защита на включените от него правомощия
     • стр. 338
     • стр. 339
     • стр. 340
     • стр. 341
     • стр. 342
     • стр. 343
     • стр. 344
     • стр. 345
    • § 4. Прехвърляне на правото на строеж
     • стр. 347
    • § 5. Погасяване на правото на строеж
     • стр. 349
     • стр. 350
     • стр. 351
     • стр. 352
     • стр. 353
     • стр. 354
   • ГЛАВА ТРЕТА. ВЕЩНИ ПРАВА НА ПЛ0Д0П0Л3ВАНЕ И ОБИТАВАНЕ (ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ)
    • § 1. Понятие и източници
     • стр. 356
     • стр. 357
     • стр. 358
     • стр. 359
     • стр. 360
    • § 2. Съдържание на вещното право на ползване
     • стр. 362
     • стр. 363
     • стр. 364
     • стр. 365
    • § 3. Прекратяване на вещното право на ползване
     • стр. 367
     • стр. 368
     • стр. 369
   • ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. СЕРВИТУТИ
    • § 1. Същина и възникване
     • стр. 371
     • стр. 372
     • стр. 373
     • стр. 374
     • стр. 375
     • стр. 376
     • стр. 377
     • стр. 378
     • стр. 379
     • стр. 380
     • стр. 381
    • § 2. Упражнение, защита и прекратяване на сервитутите
     • стр. 383
     • стр. 384
     • стр. 385
  • ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ. ВПИСВАНИЯ
   • ГЛАВА ПЪРВА. ПОНЯТИЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО
    • стр. 387
    • стр. 388
    • § 1. Обща характеристика на вписванията
     • стр. 390
     • стр. 391
     • стр. 392
     • стр. 393
     • стр. 394
     • стр. 395
    • § 2. Извършване на вписванията
    • § 3. Публичност на книгите за вписвания
   • ГЛАВА ВТОРА. АКТОВЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ
    • § 1. Принцип за ограничителния /затворения/ брой актове, подлежащи на вписване
     • стр. 399
     • стр. 400
     • стр. 401
    • § 2. Вписване на исковите молби и на постановените по тях решения
     • стр. 403
    • § 3. Вписване на ипотеки и на възбрани
     • стр. 405
    • § 4. Актове, изключени от вписване в книгите за недвижими имоти
   • ГЛАВА ТРЕТА. ДЕЙСТВИЯ НА ВПИСВАНЕТО
    • § 1. Характеристика. Видове правни последици на вписванията
     • стр. 408
     • стр. 409
     • стр. 410
    • § 2. Действие на вписването при съдебните решения
     • стр. 412
  • ДЯЛ ПЕТИ. ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА И НА ВЛАДЕНИЕТО
   • ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩО УЧЕНИЕ ЗА ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ. КЛАСИФИКАЦИЯ НА СПОСОБИТЕ И ФОРМИТЕ НА ТАЗИ ЗАЩИТА И ОТГРАНИЧЕНИЕ НА ВЕЩНИТЕ ИСКОВЕ
    • § 1. Задача и целево назначение на защитата на правата на собственост
     • стр. 414
    • § 2. Видове правни способи за защита на правата на собственост
   • ГЛАВА ВТОРА. ИСКОВЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ
    • § 1. Понятие за ревандикация
     • стр. 417
     • стр. 418
     • стр. 419
     • стр. 420
     • стр. 421
     • стр. 422
     • стр. 423
     • стр. 424
     • стр. 425
     • стр. 426
     • стр. 427
     • стр. 428
     • стр. 429
     • стр. 430
     • стр. 431
     • стр. 432
     • стр. 433
     • стр. 434
     • стр. 435
     • стр. 436
     • стр. 437
    • § 2. Упражняване на защитата на собствеността чрез ревандикацията
     • стр. 439
     • стр. 440
     • стр. 441
     • стр. 442
     • стр. 443
     • стр. 444
     • стр. 445
     • стр. 446
     • стр. 447
     • стр. 448
     • стр. 449
     • стр. 450
     • стр. 451
     • стр. 452
     • стр. 453
   • ГЛАВА ТРЕТА. ИСКОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИ
    • § 1. Приложено поле
    • § 2. Видове искове за определяне на граници
     • стр. 456
   • ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. НЕГАТОРНИ ИСКОВЕ
    • § 1. Същина на негаторните искове
     • стр. 458
     • стр. 459
     • стр. 460
     • стр. 461
     • стр. 462
     • стр. 463
    • § 2. Видове негаторни искове
     • стр. 465
     • стр. 466
     • стр. 467
     • стр. 468
     • стр. 469
     • стр. 470
     • стр. 471
     • стр. 472
     • стр. 473
     • стр. 474
     • стр. 475
     • стр. 476
     • стр. 477
   • ГЛАВА ПЕТА. ЗАЩИТА НА ВЛАДЕНИЕТО
    • §. 1. Същина и приложено поле
     • стр. 479
     • стр. 480
     • стр. 481
     • стр. 482
     • стр. 483
     • стр. 484
    • § 2. Искове за възстановяване на владение и за отстраняване на пречки и смущения при владение на недвижим имот
     • стр. 486
     • стр. 487
     • стр. 488
     • стр. 489
     • стр. 490
    • § 3. Искове за защита на владение и държане срещу насилствено или скрито отнемане
     • стр. 492
     • стр. 493
     • стр. 494
  • ПРИЛОЖЕНИЯ
   • I. НЯКОИ РЕШЕНИЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД В ПЕРИОДА СЛЕД 1980 ГОДИНА ПО НОРМИ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА
    • стр. 496
    • стр. 497
    • стр. 498
    • стр. 499
    • стр. 500
   • II. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 499 НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КОИТО СА ОТМЕНЕНИ
   • III. БИБЛИОГРАФИЯ
    • БЕЛЕЖКИ
    • стр. 504
  • Задна корица