Current View
Title:
Съвременни ландшафти и степен на тяхната антропогенизация в част от горното поречие на р. Лом, картографирани с ГИС на базата на GPS, спътникови и наземни данни / Зорница Чолакова и др. Статия; Contemporary landscapes and their anthropogenic stage in part of the Upper Lom river basin, mapped by GIS on the base of GPS, satellite and ground data Zornitza Cholakova et al.
 
Creator:
Чолакова, Зорница Николова; Colakova, Zornica Nikolova; Аветисян, Даниела; Avetisjan, Daniela; Иванова, Екатерина Иванова; Ivanova, Ekaterina Ivanova; Недков, Румен Дончев; Nedkov, Rumen Doncev
 
Date:
2012 [issued] 2012, N 4.
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Библиогр. в края на статията; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017]
 
*** *** ***
 
001:
001100087
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
222:
Екологично инженерство и опазване на околната среда
 
245:
Съвременни ландшафти и степен на тяхната антропогенизация в част от горното поречие на р. Лом, картографирани с ГИС на базата на GPS, спътникови и наземни данни /| Зорница Чолакова и др.| Статия
 
246:
Contemporary landscapes and their anthropogenic stage in part of the Upper Lom river basin, mapped by GIS on the base of GPS, satellite and ground data| Zornitza Cholakova et al.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 369 KB)
 
260:
2012, N 4.
 
300:
с. 4-12 :| с к. табл.
 
504:
Библиогр. в края на статията
 
506:
Няма ограничения при използването
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| [София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017]
 
700:
Чолакова, Зорница Николова| Colakova, Zornica Nikolova| Аветисян, Даниела| Avetisjan, Daniela| Иванова, Екатерина Иванова| Ivanova, Ekaterina Ivanova| Недков, Румен Дончев| Nedkov, Rumen Doncev