Current View
Citation link:
Title:
Витрината като маркетингова комуникация : Комуникативни и семиотични аспекти Автореферат / Миглена Николаева Владова-Стрелковска ; Науч. консултант Христо Кафтанджиев.
 
Creator:
Владова-Стрелковска, Миглена Николаева.; Кафтанджиев, Христо Николов науч. консултант
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Маркетингови комуникации) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността" 2014; Библиогр. с. 52-53; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Витрини.; Маркетинг.; Комуникация.; Реклама.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Владова-Стрелковска, Миглена Николаева.
 
245:
Витрината като маркетингова комуникация :| Комуникативни и семиотични аспекти| Автореферат /| Миглена Николаева Владова-Стрелковска ; Науч. консултант Христо Кафтанджиев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 680 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
53 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Маркетингови комуникации)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността"| 2014
 
504:
Библиогр. с. 52-53
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Витрини.| Маркетинг.| Комуникация.| Реклама.
 
700:
Кафтанджиев, Христо Николов| науч. консултант