Current View
Citation link:
Title:
Използване на нематодните съобщества за биологична оценка на почвено замърсяване с тежки метали : Автореферат / Славка Смиленова Георгиева ; Науч. консултант Николай Славов Динев.
 
Creator:
Георгиева, Славка Смиленова; Динев, Николай Славов науч. консултант
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Зоология - Зоология на безгръбначните животни) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Зоология и антропология" 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Почва - хигиена.; Метали - физиологично действие.; Почвена фауна.; Червеи екология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиева, Славка Смиленова
 
245:
Използване на нематодните съобщества за биологична оценка на почвено замърсяване с тежки метали :| Автореферат /| Славка Смиленова Георгиева ; Науч. консултант Николай Славов Динев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,39 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
52 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Зоология - Зоология на безгръбначните животни)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Зоология и антропология"| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Почва - хигиена.| Метали - физиологично действие.| Почвена фауна.| Червеи| екология.
 
700:
Динев, Николай Славов| науч. консултант