Lorem ipsum
 • Пражка кредитна банка
  • Пражка кредитна банка - общ поглед
  • Фрагмент от завършващата част на сградата - поглед по ул. Бачо Киро
  • Фрагмент от фасадата по бул. Княз Ал. Дондуков
  • Централен мотив - фронтон
  • Ъгъл в горната част на сградата
  • Фрагмент от фасадата по ул. Бачо Киро
  • Скулптурна украса
  • Скулпурна украса
  • Скулптурна украса
  • Скулптурна украса
  • Скулптурна украса