Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки : Т. 3. / Ред. кол. Татяна Янакиева и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de Philosophie. Livre des Sciences de l'information et des biblioteques
 
Creator:
Янакиева, Татяна Ганева ред.; Гергова, Ани Атанасова ред.; Димчев, Александър Георгиев ред.; Недков, Симеон Недков ред.; Шуманова, Нина Стоянова ред.; Харизанова, Оля Борисова ред.; Даскалова, Красимира Петрова ред.
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Пълното име на Н. Шуманова е Нина Стоянова Шуманова-Атанасова; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки :| Т. 3. /| Ред. кол. Татяна Янакиева и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de Philosophie. Livre des Sciences de l'information et des biblioteques
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2,2 MB)
 
260:
2011.
 
300:
51 с.
 
500:
Пълното име на Н. Шуманова е Нина Стоянова Шуманова-Атанасова
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
700:
Янакиева, Татяна Ганева| ред.| Гергова, Ани Атанасова| ред.| Димчев, Александър Георгиев| ред.| Недков, Симеон Недков| ред.| Шуманова, Нина Стоянова| ред.| Харизанова, Оля Борисова| ред.| Даскалова, Красимира Петрова| ред.