Abstract:
Найден Геров (1823–1900). Български учител, просветен деец, поет, писател, литературен критик, фолклорист, руски вицеконсул в Пловдив, защитник на българщината. По време на Руско-Турската война (1877–1878) работи в канцеларията на княз Черкаски, за кратко време е губернатор на Свищов – първият освободен български град. Елена Сърмаджиева, Галац.
 
Creator:
Spirescu, M., Galatz
 
Spatial:
Галац, Румъния
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Албум Найден Геров
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950235
 
IsFormatOf:
Сн. 874/85
 
Subject:
държавен чиновник; поет; писател; учител; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld