Current View
Citation link:
Title:
Статистически методи за оценяване и анализ на многотипови разклоняващи се процеси : Автореферат / Ана Иванова Станева ; Науч. ръководител Весела Кирилова Стоименова.; Statistical methods for estimation and analysis of multitype branching processes Ana Ivanova Staneva
 
Creator:
Станева, Ана Иванова; Staneva, Ana Ivanova; Стоименова, Весела Кирилова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор", Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Проф. направление 4.5. Математика, докторска прогр. "Теория на вероятностите и мат. статистика" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика, Кат. "Вероятности, операционни изследвания и статистика" 2018; Библиогр. л. 33-39; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Случайни процеси и функции.; Математическа статистика.
 
*** *** ***
 
001:
001140857
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Станева, Ана Иванова
 
245:
Статистически методи за оценяване и анализ на многотипови разклоняващи се процеси :| Автореферат /| Ана Иванова Станева ; Науч. ръководител Весела Кирилова Стоименова.
 
246:
Statistical methods for estimation and analysis of multitype branching processes| Ana Ivanova Staneva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 960.7 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
39 л. :| с табл., ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор", Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Проф. направление 4.5. Математика, докторска прогр. "Теория на вероятностите и мат. статистика"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика, Кат. "Вероятности, операционни изследвания и статистика"| 2018
 
504:
Библиогр. л. 33-39
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Случайни процеси и функции.| Математическа статистика.
 
700:
Staneva, Ana Ivanova| Стоименова, Весела Кирилова| науч. ръководител