Citation link:
Abstract:
Борис III, цар на България. Борис III по време на обиколка из Северна България преди насрочването на изборите за народни представители за XXIII Обикновено народно събрание. Антични останки около Павликени.
 
Created:
21-24.03.1931
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450679
 
Subject:
1930; паметник; AthPlus