Citation link:
 • Новобългарска сбирка : (Слово за пълкъ-тъ Игоревъ, преводъ отъ Старо-Русскій языкъ. - Краледворска рѫкопись, преводъ отъ Чешскій языкъ. - Гуслярь Тараса Шевченка, преводъ отъ Малорусско нарѣчіе.- Новобългарска гусла.)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Увод]
   • [с. 1]
   • [с. 2]
  • Наслови
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Слово за пълкъ-тъ Игоревъ, Игоря сына Светославля, внука Ольгова. Превеве отъ старо-русскій языкъ Р. Жинзифовъ. 1863. Москва
   • [с. 5]
   • [с. 6]
   • Предговоръ
    • [с. 7]
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • Слово за пълкъ-тъ Игоревъ, Игоря сына Светославля, внука Ольгова
    • І
     • [с. 17]
    • ІІ
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
    • ІІІ
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
    • ІV
     • [с.] 24
    • V
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
    • VІІ
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
    • VІІІ
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
    • ІХ
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
    • Х
     • [с.] 38
     • [с.] 39
    • ХІ
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
    • ХІІ
     • [с.] 44
     • [с.] 45
   • Слово О плъку Игоровѣ, Игоря сына Святъславля внука Ольгова
    • І
     • [с. 46]
    • ІІ
     • [с.] 47
    • ІІІ
     • [с.] 48
    • ІV
     • [с.] 49
    • V
     • [с.] 50
    • VІІ
     • [с.] 51
     • [с.] 52
    • VІІІ
     • [с.] 53
    • ІХ
     • [с.] 54
     • [с.] 55
    • Х
     • [с.] 56
    • ХІ
     • [с.] 57
    • ХІІ
     • [с.] 58
  • Краледворска рѫкопись, сбирка отъ стары чешски юначки пѣсни. Преведе отъ чешскій языкъ Р. Жинзифовъ. 1863. Москва
   • [с. 59]
   • [с. 60]
   • До читатели-те
    • [с.61]
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с. 66]
   • Краледворска рѫкопись
    • Олдрихъ и Болеславъ
     • [с. 67]
     • [с.] 68
     • [с.] 69
    • Бенешъ Германовъ
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
    • Ярославъ
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с.] 79
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
    • Честміръ и Влаславъ
     • [с. 84]
     • [с.] 85
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
    • Людиша и Люборъ
     • [с. 94]
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
    • Забой, Славой и Людекъ
     • [с.] 98
     • [с.] 99
     • [с.] 100
     • [с.] 101
     • [с.] 102
     • [с.] 103
     • [с.] 104
     • [с.] 105
     • [с.] 106
     • с.] 107
     • [с.] 108
     • [с.] 109
    • Сбигонь
     • [с.] 110
     • [с.] 111
     • [с.] 112
     • [с.] 113
    • Соборъ
    • Любушинъ сѧдъ
     • [с. 114]
     • [с.] 115
     • [с.] 116
     • [с.] 117
     • [с.] 118
     • [с.] 119
    • Китка
     • [с. 120]
    • Ягоды
     • [с.] 121
     • [с.] 122
    • Еленъ
     • [с. 123]
    • Ружа
     • [с.] 124
    • Кукавица
     • [с.] 125
    • Сирачка
    • Сколовранецъ
     • [с. 126]
    • Пѣсьнь подъ Вышеградъ
     • [с.] 127
     • [с.] 128
  • Гусляръ Тараса Шевченка преведе отъ малорусски Р. Жинзифовъ. 1863. Москва
   • [с. 129]
   • [с. 130]
   • [Предговор]
    • [с. 131]
    • [с. 132]
   • Топола
    • [с. 133]
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
   • Дума
    • [с.] 140
   • Дума
    • [с. 141]
   • Дума
    • [с.] 142
    • [с.] 143
   • Удавена
    • [с. 144]
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
   • Катерина
    • І
     • [с.] 150
     • [с.] 151
     • [с.] 152
     • [с.] 153
     • [с.] 154
    • ІІ
     • [с.] 155
     • [с.] 156
     • [с.] 157
     • [с.] 158
     • [с.] 159
    • ІІІ
     • [с.] 160
     • [с.] 161
     • [с.] 162
     • [с.] 163
     • [с.] 164
     • [с.] 165
    • ІV
     • [с.] 166
     • [с.] 167
     • [с.] 168
     • [с.] 169
     • [с.] 170
    • V
     • [с.] 171
     • [с.] 172
  • Новобългарска гусла
   • [с. 173]
   • [с. 174]
   • Послѣ смьрть-тѧ Н. Огнянова
    • [с. 175]
   • Вдовица
    • [с. 176]
    • [с. ] 177
   • Разговоръ съ сълнце-то (С.Д.)
    • [с.] 178
    • [с.] 179
    • [с.] 180
   • Безсоница
    • [с.] 181
    • [с.] 182
    • [с.] 183
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
  • Имена на спомоществователи
   • [с. 187]
   • [с. 188]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]