Current View
Citation link:
Title:
Монашество и монашеска култура в Средновековна България (ХІ-ХІV в.) : Автореферат / Георги Благоев Канев ; Науч. ръководител Милияна Каймакамова.
 
Creator:
Канев, Георги Благоев; Каймакамова, Милияна Василева науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Coverage:
България култура 11-14 в.; България - история, средни векове. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Кат. "История на България" 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Монаси 11-14 в. България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Канев, Георги Благоев
 
245:
Монашество и монашеска култура в Средновековна България (ХІ-ХІV в.) :| Автореферат /| Георги Благоев Канев ; Науч. ръководител Милияна Каймакамова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 641 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
25 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Кат. "История на България"| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Монаси| 11-14 в.| България.
 
651:
България| култура| 11-14 в.| България - история, средни векове.
 
700:
Каймакамова, Милияна Василева| науч. ръководител