Current View
Citation link:
Title:
Медии и местни избори 1991-2011 (Община Бургас) : Автореферат / Юлия Андреевна Шаповалова ; Науч. ръководител Лилия Райчева.
 
Creator:
Шаповалова, Юлия Андреевна; Райчева, Лилия науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Пълното име на Лилия Райчева е Лилия Райчева Тодорова-Коларова; Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.5 "Обществени комуникации и информ. науки" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия" 2014; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Средства за масова информация Бургас.; Избори Бургас.; Местно управление Бургас.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Шаповалова, Юлия Андреевна
 
245:
Медии и местни избори 1991-2011 (Община Бургас) :| Автореферат /| Юлия Андреевна Шаповалова ; Науч. ръководител Лилия Райчева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 430 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
35 л. ;| 30 см.
 
500:
Пълното име на Лилия Райчева е Лилия Райчева Тодорова-Коларова| Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.5 "Обществени комуникации и информ. науки"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия"| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Средства за масова информация| Бургас.| Избори| Бургас.| Местно управление| Бургас.
 
700:
Райчева, Лилия| науч. ръководител