Current View
Citation link:
Title:
Модерни хемометрични подходи за оценка на фази от околната среда : Автореферат / Цветомил Пламенов Войславов ; Науч. ръководители Васил Симеонов, Стефан Цаковски.
 
Creator:
Войславов, Цветомил Пламенов; Симеонов, Васил Стефанов науч. ръководител; Цаковски, Стефан Леонидов науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", науч. спец. 4.2 Хим. науки (Аналитична химия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Аналитична химия 2014; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Околна среда - контрол България.; Вода в природата екологични проблеми България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Войславов, Цветомил Пламенов
 
245:
Модерни хемометрични подходи за оценка на фази от околната среда :| Автореферат /| Цветомил Пламенов Войславов ; Науч. ръководители Васил Симеонов, Стефан Цаковски.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,30 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
40 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", науч. спец. 4.2 Хим. науки (Аналитична химия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Аналитична химия| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Околна среда - контрол| България.| Вода в природата| екологични проблеми| България.
 
700:
Симеонов, Васил Стефанов| науч. ръководител| Цаковски, Стефан Леонидов| науч. ръководител