Current View
Citation link:
Title:
Иновационни подходи на обучение на студентите-педагози по методика на обучението по техника и технологии : Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор", Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по техника и технологии) / Анета Борисова Маркова ; Рец. Петър Петров, Николай Цанев.
 
Creator:
Маркова, Анета Борисова; Петров, Петър; Цанев, Николай Иванов
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по техника и технологии) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по нач. и предучилищна педагогика 2011; Съдържа и Списък на публ. по темата на дис.; Електронно копие [София СУ "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Техника методика на преподаването за ВУЗ дисертации.; Иновации приложение в образованието и просветата дисертации.; Студенти - учебно-възпитателна работа дисертации.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Маркова, Анета Борисова
 
245:
Иновационни подходи на обучение на студентите-педагози по методика на обучението по техника и технологии :| Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор", Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по техника и технологии) /| Анета Борисова Маркова ; Рец. Петър Петров, Николай Цанев.
 
256:
Текст и изображение в електронен вид (1 PDF файл: 758 МВ)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
36 с. :| с табл., диагр., сх. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по техника и технологии)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по нач. и предучилищна педагогика| 2011
 
505:
Съдържа и Списък на публ. по темата на дис.
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| СУ "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Техника| методика на преподаването| за ВУЗ| дисертации.| Иновации| приложение| в образованието и просветата| дисертации.| Студенти - учебно-възпитателна работа| дисертации.
 
700:
Петров, Петър| Цанев, Николай Иванов