Current View
Citation link:
Title:
Изследване върху лексикалния обмен между германските езици : (Съвременна употреба на скандинавизмите в английския език) Автореферат / Мартин Нелсонов Ненов ; Науч. консултант Ангел Г. Ангелов.
 
Creator:
Ненов, Мартин Нелсонов; Ангелов, Ангел Георгиев филолог науч. консултант
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1 Филология (Герм. ез. - Лексикология на герм. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Германски езици лексикология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ненов, Мартин Нелсонов
 
245:
Изследване върху лексикалния обмен между германските езици :| (Съвременна употреба на скандинавизмите в английския език)| Автореферат /| Мартин Нелсонов Ненов ; Науч. консултант Ангел Г. Ангелов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 379 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
32 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1 Филология (Герм. ез. - Лексикология на герм. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Германски езици| лексикология.
 
700:
Ангелов, Ангел Георгиев| филолог| науч. консултант