Citation link:
 • 139(681) Четириевангелие (фрагмент), първа половина на ХІV век
  • л.1а
  • л.1б
  • л.2а
  • л.2б
  • еталон