Current View
Citation link:
Title:
Кризисни ситуации и медийно поведение : Автореферат. / Димитър Найденов Димитров.
 
Creator:
Димитров, Димитър Найденов
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по науч. спец. 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, (Журналистика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Печат и книгоиздаване" 2012; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Стопански кризи.; Политическа психология.; Обществено мнение.; Средства за масова информация - влияние.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитров, Димитър Найденов
 
245:
Кризисни ситуации и медийно поведение :| Автореферат. /| Димитър Найденов Димитров.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 816 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
37 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по науч. спец. 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, (Журналистика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Печат и книгоиздаване"| 2012
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Стопански кризи.| Политическа психология.| Обществено мнение.| Средства за масова информация - влияние.