Citation link:
Abstract:
Полковник граф Фьодор Едуардович Келлер (1850-1904). Началник на щаба на българското опълчение по време на Руско-турската война, началник на Българската земска войска след Освобождението и участник в комисията за определяне на границите на Княжество България.
 
Created:
1878
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081947
 
IsFormatOf:
ДА Хасково; ЧП 348К
 
Subject:
армейски офицер; Руско-турска война; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOrussoturkishwar