Citation link:
  • Новонайденъ надписъ въ Охридската св. София : [статия] / Съобщава М. Дриновъ. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 7, кн. 32/33 (1890), с. 360-362.
    • [с. 360]
    • [с.] 361
    • [с.] 362