Current View
Title:
Вариативен модел за обучение по геометрия на 9-10 годишни ученици : Автореферат / Гергана Илиева Христова ; Науч. ръководител Габриела Кирова.; <<A>> variational model for teaching geometry to 9-10 year old pupils Gergana Ilieva Hristova
 
Creator:
Христова, Гергана Илиева; Hristova, Gergana Ilieva; Кирова, Габриела Николова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 1.3 Педагогика на обучението по... (Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Начална училищна педагогика" 2018; Библиогр. с. 72-78; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Математика методика на преподаването за основни училища.
 
*** *** ***
 
001:
001144091
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Христова, Гергана Илиева
 
245:
Вариативен модел за обучение по геометрия на 9-10 годишни ученици :| Автореферат /| Гергана Илиева Христова ; Науч. ръководител Габриела Кирова.
 
246:
<<A>> variational model for teaching geometry to 9-10 year old pupils| Gergana Ilieva Hristova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.550 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
80 с. :| с цв. ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 1.3 Педагогика на обучението по... (Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Начална училищна педагогика"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 72-78
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Математика| методика на преподаването| за основни училища.
 
700:
Hristova, Gergana Ilieva| Кирова, Габриела Николова| науч. ръководител