Citation link:
Abstract:
полк. Павел Христов като инспектор на пограничните части в Родопите.
 
Created:
1891-1900
 
Spatial:
Родопи, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670916
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1984К, оп. 1, а.е. 148.
 
Subject:
армейски офицер; планина; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers