Citation link:
Abstract:
Сирко Станчев със съпругата си Василка (по баща Шавкулова).
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семейство Сирко Станчев
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450922
 
Subject:
1920; армейски офицер; портрет; AthPlus