Current View
Citation link:
Title:
Комуникативни и семиотични аспекти на музиката в маркетинговите комуникации : Автореферат / Ани Емануилова Софрониева ; Науч. ръководител Христо Кафтанджиев.
 
Creator:
Софрониева, Ани Емануилова; Кафтанджиев, Христо Николов науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Реклама) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и връзки с обществеността" 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Реклама.; Маркетинг.; Комуникация.; Музика връзки с обществеността.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Софрониева, Ани Емануилова
 
245:
Комуникативни и семиотични аспекти на музиката в маркетинговите комуникации :| Автореферат /| Ани Емануилова Софрониева ; Науч. ръководител Христо Кафтанджиев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 874 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
54 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Реклама)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и връзки с обществеността"| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Реклама.| Маркетинг.| Комуникация.| Музика| връзки с обществеността.
 
700:
Кафтанджиев, Христо Николов| науч. ръководител