Current View
Citation link:
Title:
Документално наследство на здравната администрация и здравни професионални организации в Централния държавен архив (1879-1944) : Автореферат / Камелия Каменова Божилова ; Науч. ръководител Анна Кочанкова.
 
Creator:
Божилова, Камелия Каменова; Кочанкова, Анна Костадинова науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" СУ "Св. Кл. Охридски", Ист. фак., Кат. Архивистика и помощно-ист. дисциплини 2012; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Здравеопазване управление и организация документи 1879-1944 България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Божилова, Камелия Каменова
 
245:
Документално наследство на здравната администрация и здравни професионални организации в Централния държавен архив (1879-1944) :| Автореферат /| Камелия Каменова Божилова ; Науч. ръководител Анна Кочанкова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 356 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
25 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор"| СУ "Св. Кл. Охридски", Ист. фак., Кат. Архивистика и помощно-ист. дисциплини| 2012
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Здравеопазване| управление и организация| документи| 1879-1944| България.
 
700:
Кочанкова, Анна Костадинова| науч. ръководител