Citation link:
Abstract:
Полковник Петър Цанев (в средата) с приятели.
 
Created:
около 1910
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450384
 
Subject:
армейски офицер; AthPlus