Citation link:
 • Българскый букварь наряденъ по най-новѫ методѫ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Урокъ 1. Начялны буквы
   • [с. 1]
  • Урокъ 2. Рядовны буквы
   • [с. 2]
  • Урокъ 3. Гласни буквы Съгласны буквы Полѫгласны буквы
   • Гласны буквы
   • Съгласны буквы
   • Полѫгласны буквы
    • [с. 3]
  • Урокъ 4. Слогове и рѣчи
   • [с. 4]
  • Урокъ 5. Слогове и рѣчи
   • [с. 5]
  • Урокъ 6. Слогове и рѣчи
   • [с. 6]
  • Урокъ 7. Слогове и рѣчи
   • [с. 7]
  • Урокъ 8. Слогове и рѣчи
   • [с. 8]
  • Урокъ 9. Слогове и рѣчи
   • [с. 9]
  • Урокъ 10. Слогове съ двѣ съгласны
   • [с. 10]
  • Урокъ 11. Слогове съ двѣ съгласны
   • [с. 11]
  • Урокъ 12. Рѣчи едносложны отъ 3-4 буквы съ окончяние на й
   • [с. 12]
  • Урокъ 13. Рѣчи едносложны отъ 3-4 буквы на ъ ь
   • [с. 13]
  • Урокъ 14. Рѣчи двоесложны отъ 4-5 буквы
   • [с. 14]
  • Урокъ 15. Рѣчи двоесложны отъ 6-7 буквы
   • [с. 15]
  • Урокъ 16. Рѣчи троесложны отъ 6-7-8 буквы
   • [с. 16]
  • Урокъ 17. Рѣчи многосложны
   • [с. 17]
  • Урокъ 18. Рѣчи съ членъ
   • [с. 18]
  • Урокъ 19. Рѣчи съ прѣдлозы отдѣлно и слѣно
   • [с. 19]
  • Урокъ 20. Изрѣчения
   • [с. 20]
  • Хубаво дѣтя
   • [с. 21]
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
  • Двѣ различны дѣца
   • [с.] 27
  • Неразумно дѣтя
  • Безсъвѣстно дѣтя
   • [с.] 28
   • [с.] 29
  • Лакомо дѣтя
   • [с.] 30
  • Любовь камъ бога и камъ родители-ты
   • [с.] 31
   • [с.] 32
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]