Current View
Citation link:
Title:
Определяне на фотофизични, термодинамични и кинетични характеристики на системи багрило - циклодекстрин : Автореферат / Стоянка Стойкова Славчева ; Науч. ръководител Иван Петков.; Determination of photophysical, thermodynamic and kinetic characteristics of dye-cyclodextrin systems Stoyanka Stoykova Slavcheva
 
Creator:
Славчева, Стоянка Стойкова; Slavceva, Stojanka Stojkova; Петков, Иван Колев науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд представен за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" СУ "Св. Климент Охридски, Фак. по химия и фармация, Кат. "Органична химия и фармакогнозия" 2018; Библиогр. с. 51-52; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Цианиди свойства.; Бои, органични.; Фотохимия.
 
*** *** ***
 
001:
001152124
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Славчева, Стоянка Стойкова
 
245:
Определяне на фотофизични, термодинамични и кинетични характеристики на системи багрило - циклодекстрин :| Автореферат /| Стоянка Стойкова Славчева ; Науч. ръководител Иван Петков.
 
246:
Determination of photophysical, thermodynamic and kinetic characteristics of dye-cyclodextrin systems| Stoyanka Stoykova Slavcheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 5.693 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
52 с. :| с табл., сх. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| представен за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор"| СУ "Св. Климент Охридски, Фак. по химия и фармация, Кат. "Органична химия и фармакогнозия"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 51-52
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Цианиди| свойства.| Бои, органични.| Фотохимия.
 
700:
Slavceva, Stojanka Stojkova| Петков, Иван Колев| науч. ръководител