Abstract:
Бъдещият юрист и известен български писател и преводач Константин Константинов (прав), роден в гр. Сливен през 1890 г., на година и осем месеца.
 
Creator:
фотателие ”Гарабед Карагьозян”
 
Created:
27.ІV.1892
 
Spatial:
Бургас, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд ”Славов, Атанас Василев”
 
RightsHolder:
Нов български университет - Център за документи и архивни фондове
 
Identifier:
F13800237120060
 
Subject:
1890; ателие; портрет; писател; юрист; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleatslavov