Current View
Citation link:
Title:
Побитови операции и комбинаторни алгоритми с бинарни матрици, множества и графи : Автореферат / Красимир Янков Йорджев.
 
Creator:
Йорджев, Красимир Янков
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. степен доктор на науките, област на висше образование 4 - Природни науки, математика и информатика, проф. направление 4.6 - Информатика и компютърни науки СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2014; Библиогр. с. 49-60; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Комбинаторен анализ.; Графи, теория.; Алгоритми.; Кибернетика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Йорджев, Красимир Янков
 
245:
Побитови операции и комбинаторни алгоритми с бинарни матрици, множества и графи :| Автореферат /| Красимир Янков Йорджев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 450 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
60 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. степен доктор на науките, област на висше образование 4 - Природни науки, математика и информатика, проф. направление 4.6 - Информатика и компютърни науки| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2014
 
504:
Библиогр. с. 49-60
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Комбинаторен анализ.| Графи, теория.| Алгоритми.| Кибернетика.