Current View
Citation link:
Title:
Характеризиране, ефективност и поносимост на пробиотична добавка Лактина при животни : Автореферат / Николай Теодоров Карапетков ; Науч. ръководители П. Мончева, С. Сурджийска.; Characterization, efficacy and tolerance of the probiotic additive Lactina in animals Nikolay Teodorov Karapetkov
 
Creator:
Карапетков, Николай Теодоров; Karapetkov, Nikolaj Teodorov.; Мончева, Пенка Ангелова науч. ръководител; Сурджийска, Събка Минкова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление 4.3. Биол. науки (Микробиология) СУ "Св. Климимент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и пром. микробиология" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Селскостопанска микробиология.; Селскостопански животни хранене и отглеждане.; Хранителни добавки при животните.
 
*** *** ***
 
001:
001137139
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Карапетков, Николай Теодоров
 
245:
Характеризиране, ефективност и поносимост на пробиотична добавка Лактина при животни :| Автореферат /| Николай Теодоров Карапетков ; Науч. ръководители П. Мончева, С. Сурджийска.
 
246:
Characterization, efficacy and tolerance of the probiotic additive Lactina in animals| Nikolay Teodorov Karapetkov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.030 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
54 с. :| с ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление 4.3. Биол. науки (Микробиология)| СУ "Св. Климимент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и пром. микробиология"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Селскостопанска микробиология.| Селскостопански животни| хранене и отглеждане.| Хранителни добавки| при животните.
 
700:
Karapetkov, Nikolaj Teodorov.| Мончева, Пенка Ангелова| науч. ръководител| Сурджийска, Събка Минкова| науч. ръководител