Current View
Citation link:
Title:
Неравенства от тип на Марков в L2-норми при тегла на Гегенбауер : Автореферат / Драгомир Ивов Алексиев ; Науч. ръководител Гено Николов.; Markov type inequalities in the L2-norms with the Gegenbauer weight Dragomir Ivov Aleksov
 
Creator:
Алексиев, Драгомир Ивов; Aleksov, Dragomir Ivov; Николов, Гено Петков науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление "Математика", науч. спец. "Изчислителна математика" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2017; Библиогр. с. 14-[17]; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Полиноми.; Неравенства.; Вероятности, теория.
 
*** *** ***
 
001:
001138004
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Алексиев, Драгомир Ивов
 
245:
Неравенства от тип на Марков в L2-норми при тегла на Гегенбауер :| Автореферат /| Драгомир Ивов Алексиев ; Науч. ръководител Гено Николов.
 
246:
Markov type inequalities in the L2-norms with the Gegenbauer weight| Dragomir Ivov Aleksov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 328.8 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
16, [1] с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление "Математика", науч. спец. "Изчислителна математика"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2017
 
504:
Библиогр. с. 14-[17]
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Полиноми.| Неравенства.| Вероятности, теория.
 
700:
Aleksov, Dragomir Ivov| Николов, Гено Петков| науч. ръководител