Current View
Citation link:
Title:
Строеж и механизми на възникване на Ботеввръшкия навлак, Централна Стара планина : Автореферат / Елеонора Милкова Балканска ; Науч. ръководител Янко Герджиков ; Жури Христо Дамбовски и др.
 
Creator:
Балканска, Елеонора Милкова; Герджиков, Янко Станчев; Дабовски, Христо Николов; Загорчев, Иван С.; Иванов, Живко Петров; Наков, Радослав
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за получаване на науч. и образователна степен доктор, науч. спец. 01.07.08 Геотектоника СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. Геология, палеонтология и изкопаеми горива 2011; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски"]
 
Subject:
Тектоника дисертации Стара планина.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Балканска, Елеонора Милкова
 
245:
Строеж и механизми на възникване на Ботеввръшкия навлак, Централна Стара планина :| Автореферат /| Елеонора Милкова Балканска ; Науч. ръководител Янко Герджиков ; Жури Христо Дамбовски и др.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид(1 файл : 1,33 MB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
43 с. :| с цв. к., ил., табл. ;| 21 см.| компактдиск прил. (1бр.)
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на науч. и образователна степен доктор, науч. спец. 01.07.08 Геотектоника| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. Геология, палеонтология и изкопаеми горива| 2011
 
506:
Няма ограничения при използване
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"]
 
650:
Тектоника| дисертации| Стара планина.
 
700:
Герджиков, Янко Станчев| Дабовски, Христо Николов| Загорчев, Иван С.| Иванов, Живко Петров| Наков, Радослав